Använd vår snabbmeny för att hitta svar på dina frågor. Om du inte hittar svaren i någon av våra menyer så kan du alltid chatta eller skicka ett mail till oss. info@bigsam.se

Introduktion

Big Sam (Imperioo Sports AB) värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Big Sam (Imperioo Sports AB) samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@bigsam.se.

Genom att använda Big Sam (Imperioo Sports AB) tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Big Sam (Imperioo Sports AB) använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information/marknadsföring till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, ex när du väljer att genomföra ett köpa hos oss. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Information om hur du interagerar med Big Sam (Imperioo Sports AB)– hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Big Sam (Imperioo Sports AB) tjänster. Big Sam (Imperioo Sports AB) behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingenLaglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”)Automatiserat beslutsfattande (J/N)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifterUtföra våra kontraktuella åtaganden gentemot digJ
För att administrera din beställning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du beställt från oss.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot digJ
   
För kundanalys, administrera Big Sam (Imperioo Sports AB) tjänster och för Big Sam (Imperioo Sports AB) interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressenJ
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressenJ
   
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressenJ
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling. För utveckling av produkter, funktioner och nya affärsmöjligheter.Andra berättigade intressenN
   
     

Kommunicera med dig. Big Sam (Imperioo Sports AB) kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande produkter och/eller tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat vår kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@bigsam.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Logistik- och transportföretag. Big Sam (Imperioo Sports AB) delar dina personuppgifter till logistik- och transportföretag för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Leverantörer och underleverantörer . Big Sam (Imperioo Sports AB) kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Betalpartners, Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av de betalningsmetoder vi erbjuder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter. Big Sam (Imperioo Sports AB)kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring. Big Sam (Imperioo Sports AB) kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Big Sam (Imperioo Sports AB) säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Big Sam (Imperioo Sports AB) komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Big Sam (Imperioo Sports AB) eller en väsentlig del av Big Sam (Imperioo Sports AB) tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Big Sam (Imperioo Sports AB) kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES  av annan leverantör eller underleverantör. Då Big Sam (Imperioo Sports AB) är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Big Sam (Imperioo Sports AB) att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Big Sam (Imperioo Sports AB), som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.
 • Begära tillgång, rättelse eller radering. För att begära tillgång till, rättelse eller att bli raderad skickar du ett mail om begäran till info@bigsam.se. För att kunna behandla din begäran behöver Big Sam (Imperioo Sports AB) underlag som styrker din identitet såsom kopia på ID-handling, körkort eller pass.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd onlineupplevelse. För mer information om hur Big Sam (Imperioo Sports AB) använder cookies och liknande, se vår cookie statement.